Fisheries

Pesca

Pêcheries

EN – Global fisheries policies of WFFP, 2004 

EN – Artisanal Fisheries in the Land Territory and Dignity Forum, WFF 2006

ES – La Pesca Artesanal en el Foro Tierra, Territorio, Dignidad, WFF 2006